İlişkilerde Çatışma

Romantik ilişkiler, sevgi, bağlılık ve ortaklık duygularıyla beslenen güzel ve tatmin edici deneyimler sunabilir. Fakat, bu ilişkilerde de tıpkı hayatın diğer alanlarında olduğu gibi çatışmalar yaşanabilir.

single-img

İlişkilerde Çatışma: Kaçınılmaz mı, Yıkıcı mı?

Daha önce hiç romantik ilişkinizde yaşadığınız bir problemin asla çözülemeyeceği konusunda kendinizi  kaygılı hissettiğiniz oldu mu? Romantik ilişkiler, sevgi, bağlılık ve ortaklık duygularıyla beslenen güzel ve tatmin edici deneyimler sunabilir. Fakat, bu ilişkilerde de tıpkı hayatın diğer alanlarında olduğu gibi çatışmalar yaşanabilir. Bu durum, ilişkilerin doğası gereğidir ve her zaman olumsuz bir şey anlamına gelmez. Aslında, sağlıklı bir şekilde yönetilen çatışmalar, ilişkiyi güçlendirmeye ve hatta daha da derinleştirmeye bile yardımcı olabilir.

Ancak, çatışmalar kontrol altına alınamadığında ve çözüme ulaştırılamadığında, ilişkilerde ciddi hasara yol açabilir.

Peki, bu noktaya varmadan çatışmaları nasıl yönetebiliriz?

Romantik İlişkilerde Çatışma Nedir?

Romantik ilişkilerde çatışma, iki veya daha fazla tarafın farklı duygulara, düşüncelere veya davranışlara sahip olması ve bu durumun gerilim veya anlaşmazlık yaratması durumudur. Bu çatışmalar, küçük bir anlaşmazlıktan başlayarak büyük bir krize kadar uzanabilir. Romantik ilişkilerde çatışmaya yol açabilecek birçok farklı faktör sayılabilir. En yaygın sebeplerden bazıları şunlardır:

 Her insan farklıdır ve farklı kişilik tiplerine ve farklı  değerlere sahiptir. Bireylerin farklı kişilik özellikleri ve değerleri romantik ilişkide sorun haline geldiğinde zaman zaman anlaşmazlıklara ve çatışmalara yol açabilir.

İletişim, büyük problem olarak karşımıza çıkabilecek sebeplerden biridir. İlişkilerdeki çatışmaların çoğu partnerlerin birbirlerini tam olarak anlayamamasından kaynaklanır. Bu noktada birbirini tam olarak anlayamayan çiftler, birbirlerini ve ilişkilerini yanlış şekilde yorumlamaya başladıklarında, ilişkilerinde bozulmalarla birlikte çatışmalar daha da büyümeye başlayabilir.

Stresli ve yorgun olduğumuzda, sabrımız azalır ve öfkelenme eğiliminde oluruz. Kontrol edilemeyen öfke ve dışsal sorunlara bağlı ilişkiye aktarılan stres, ilişkilerde çatışmalara yol açabilir.

 

Yönetilemeyen kıskançlık ve güvensizlik duyguları, ilişkilerde ilişkilenmeyi yorabilir ve çatışmalara sürükleyebilir.  Çatışmalar sonucunda ilişkide bozulmalara ve ayrılıklara sebebiyet verebilir.

 Maddi durum, romantik ilişkilerde en yaygın çatışma konularından biridir. Maddi sıkıntılar ve mali yükümlülüklerle ilgili anlaşmazlıklar, strese ve çatışmalara yol açabilir.

Geçmiş ilişkilerde yaşanılan travmatik deneyimler, güncel ilişkide güvensizlik, korku, şüphe gibi duyguların beraberinde getirdiği bazı sorunlara yol açabilir.

Romantik ilişkilerde bunlar gibi birçok farklı türde çatışma yaşanabilir. Tarafların, ilişkide kimin daha fazla kontrol sahibi olacağına dair girdikleri güç mücadeleleri, birbirlerinden farklı istek ve ihtiyaçlardan kaynaklı anlaşmazlıklar, ailenin ve arkadaşlıkların ilişkide yönlendirici tutumları veya müdahaleleri, cinsel isteklerin ve beklentilerin farklılıklarından kaynaklanan çatışmalar da ilişkilerde sorunlara yol açabilir.

İlişkilerde Bozulmalar Nasıl Gerçekleşir?

Çatışmalar kontrol altına alınamadığında veya çözüme ulaştırılamadığında, ilişkide bozulma ve çözülme aşamaları karşımıza çıkabilir.

    Çatışmanın ilk aşaması gerilimdir. Bu aşamada, taraflar arasında memnuniyetsizlik ve rahatsızlık duyguları oluşmaya başlar. Sorunlar açıkça dile getirilmeyebilir ve pasif-agresif davranışlar görülebilir.

    Gerilim arttıkça, taraflar tartışmaya başlar. Bu aşamada sesler yükselebilir, suçlamalar yapılabilir ve bazen yıkıcı olabilecek hakaretler edilebilir. Tartışmalar genellikle yapıcı bir çözüme ulaşamadan sona erebilir.

   Tartışmalar çözümsüz kalmaya devam ederse, ilişki kriz aşamasına girer. Bu aşamada, taraflar birbirinden tamamen kopmuş hissedebilirler. Güven ve sevgi duyguları zedelenmeye başlayabilir ve ayrılık düşüncesi gündeme gelebilir.

 

Bozulma aşamaları ilişkiyi çözülme aşamasına sürükler. Bozulma aşamasındaki çatışmalar olumsuz sonuçlandığında taraflar çözülme aşamalarını kullanmayı tercih edebilirler. Bu aşamalar ayrılık, boşanma ve yas isimleriyle karşımıza çıkar.

Ayrılık: Kriz aşaması çözüme ulaştırılamazsa, ayrılık kaçınılmaz hale gelir. Bu aşamada, taraflar fiziksel olarak ayrılır ve ilişkilerini sonlandırırlar.

 

Boşanma: Evli çiftler arasında ayrılık, boşanma sürecini de beraberinde getirir. Bu süreç, yasal ve duygusal açıdan oldukça zorlayıcı olabilir.

 

Yas: Ayrılık ve boşanma sonrasında taraflar yas sürecine girebilirler. Bu süreçte üzüntü, öfke, kayıp ve yalnızlık gibi duygular yaşanabilir.

Peki Bu Noktaya Varmadan Çatışmaları Nasıl Yönetebiliriz?

Tarafların birbirleriyle açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurması, çatışmaların bozulma ve çözülme aşamalarına ulaşmasına engel olmanın en önemli anahtarıdır. Tarafların, birbirlerinin duygularını ve bakış açılarını anlamaya çalışması ve empati göstermesi önemlidir. Çatışma sırasında bile karşılıklı saygıyı korumanın önemi unutulmamalıdır. Her zaman her iki tarafın da istediklerini tam olarak elde etmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle, uzlaşmaya açık olmak ve orta bir yol bulmak önemlidir.

 

Buradan bakıldığında kolaymış gibi görünen bu yazılanlar çatışma esnasında eyleme dökülemeyebilir. Bu çok normaldir mükemmel değiliz kusurlarımız var. Diğer ilişkilenmelerimizdeki çatışmalarda da olduğu gibi romantik ilişkilerimizde yaşadığımız çatışmalarda da kusurlarımızı kabul edebilmek en temel  çözümlerden biri olabilir.

 

Çatışmalar her ilişkide kaçınılmazdır. Önemli olan, bu çatışmaları nasıl sağlıklı bir şekilde yönettiğinizdir. Sağlıklı bir şekilde ele alınan çatışmalar, ilişkinizi güçlendirebilir veya daha da derinleştirebilir. Çatışmalar çözülemediğinde bir psikologdan profesyonel yardım almak en doğal ihtiyaçlarımızdan biridir. Kendi başınıza çatışmaları çözmekte zorlanıyorsanız, bir aile danışmanı, çift terapisti veya evlilik terapisti gibi bir uzmandan sorunlarınızı görmeniz ve çözebilmeniz için randevu oluşturmaktan ve yardım almaktan çekinmeyin.