Bireysel (Yetişkin)

single-img

Bilişsel ve Davranışçı Ekol Nedir?

Bireyin psikolojik sorunlarına sebep olan işlevsel olmayan düşünce ve davranışlarını değiştirerek iyileşmeyi hedefleyen bir yöntemdir. Psikolojik araçların bilişsel kısmı kişinin zihinsel süreçlerini, davranışçı kısmı ise bireyin sorunlarıyla ilgili uyumsuz davranışlarının yerine daha işlevsel davranışlar kazandırmayı hedefler. Bilişsel ve Davranışçı Ekolün sosyal kaygı bozukluğu, panik bozukluk ve agorafobi, yaygın kaygı bozukluğu gibi çeşitli anksiyete bozukluklarında, obsesif-kompusif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, yeme bozuklukları ve kişilik bozuklukları gibi pek çok psikolojik sorunlarda etkili olduğu bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır.

Bireysel Psikolojik Danışmanlıkta Hizmet Verdiğimiz Alanlar

 • Duygu Durum Bozuklukları (depresyon vb.)
 • Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları (panik bozukluk/panik atak, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal fobi, takıntılar,açık-kapalı alan korkusu, gelecek kaygısı, performans kaygısı vb.)
 • Bağlanma Sorunları
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyum Bozuklukluları
 • Öfke Kontrol Bozukluğu
 • Dürtü Kontrol Sorunları
 • Yas ve Kayıp Süreci
 • Yetişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Benlik değeri ve özgüven problemleri,
 • Duyguları ifade etme ve düzenlemeye dair zorluklar,
 • Değersizlik ve yetersizlik hisleri,
 • Kişilerarası ilişkiler (aile içi ilişkiler, akranlar, romantik ilişkiler)
 • Yaşamsal değişimler (evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma, işe başlama, vb.)
 • Bağımlılık Problemleri (Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu, İnternet Bağımlılığı)
 • Porno, Seks ve Mastürbasyon Bağımlılığı
 • İletişim sorunları
 • Karar verme sürecinde yaşanan güçlükler
 • İş hayatında stresle başa çıkma
 • İlişki sorunları (arkadaslar, aile ve romantik ilişkiler),
 • Duyguları anlamada ve ifade etmede zorluk
 • Hayattan keyif alamama
 • Mutsuzluk, Yalnızlık, Anlam arayışı, Ait hissedememe
 • Fiziksel/cinsel/psikolojik şiddet/istismar
 • Geçmiş olayları zihinde tekrar etme
 • Sınır koyma
 • Bireyselleşme ayrışma süreci
 • Karar verme sürecinde yaşanan güçlükler
 • Özgüven eksikliği
 • Travmatik yaşantılar
 • Duygu Düzenleme ve Duyguları İfade Etme
 • Yeme problemleri,
 • Yaşamsal değişimler (evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma, işe başlama, iş değiştirme, taşınma),
 • Takıntılar
 • Uyku Problemleri,
 • Beden algısına yönelik problemler

HİZMETLERİMİZ