Aldatmak Nedir?

Bir çiftin ilişkisinde bir ya da her iki eşin sadakat yükümlülüklerini ihlal etmesidir. Bu, cinsel aldatma, duygusal aldatma veya her ikisinin birleşimi şeklinde olabilir. Aldatma, ilişkide güveni zedeleyen ve ilişkiyi ciddi şekilde sarsabilen bir durumdur. Aldatma, çift arasındaki iletişimde bozulmaya, duygusal acıya, güvensizlik hissine ve hatta boşanma gibi sonuçlara neden olabilir.

single-img

Bir çiftin ilişkisinde bir ya da her iki eşin sadakat yükümlülüklerini ihlal etmesidir. Bu, cinsel aldatma, duygusal aldatma veya her ikisinin birleşimi şeklinde olabilir. Aldatma, ilişkide güveni zedeleyen ve ilişkiyi ciddi şekilde sarsabilen bir durumdur. Aldatma, çift arasındaki iletişimde bozulmaya, duygusal acıya, güvensizlik hissine ve hatta boşanma gibi sonuçlara neden olabilir. Birliktelikte önemli bir ihlal olarak kabul edilir ve çoğu çift için ilişkide derin yaralar açabilir.

Günümüzde 3 çiftin 2si aldatıyor durumdadır. Yani ayrılma ve kavgaların en ciddi sebebi aldatmadır. Bu sebeptendir ki “Serbest ilişki, alternatif ilişki” gibi yeni ilişki biçimleri ortaya çıkmıştır. Aldatma kişinin meşru partneri ya da eşi dışında ikinci bir kişiye karşı duyulmuş duygusal ve cinsel anlamdaki yakınlıktır. 4 çeşidi vardır;

  1. Pasif Aldatma
  2. Aktif Aldatma
  3. Cinsel Aldatma
  4. Duygusal Aldatma

Evliliklerde daha çok pasif ve cinsel aldatma söz konusudur.

Pasif Aldatma

Kişinin meşru partnerinin dışında fiziksel ve mekansal temasın olmadığı, bir ötekiyle yakınlık kurma arzusudur. Kişinin bundan hoşnut olması bu durumun temel taşıdır. Örneğin bir kişi ilgi alanınıza giriyorsa, yaşadıklarınızdan hoşnut oluyorsanız, onunlar ilgili fanteziler kuruyorsanız ve değişik duygular hissediyorsanız bu pasif aldatmadır.

Aktif Aldatma

Kişinin meşru partnerinin dışında bir ötekiyle fiziksel, mekansal ve duygusal temasının olduğu aldatma biçimidir.

Cinsel Aldatma

Kişinin meşru partnerinin dışında bir ötekiyle fiziksel ve mekansal manada kurduğu aldatma biçimidir. Amaç fiziksel yakınlık ve cinselliğin doyurulmasıdır. Tek gecelik ilişkiler buna örnek olarak verilebilir.

Duygusal Aldatma

Kişinin meşru partnerinin dışında bir ötekine karşı duymuş olduğu duygusal anlamdaki ilgi ve yakınlıktır. Ötekine aşık veya seviyor haldedir.

ALDATMA NEDENLERİ

Aile baskısı ile yapılan gönülsüz bir evlilik

Ağır eleştiren, aşağılayan, fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan partner.

Alkol ve madde bağımlılığı, kumar, oyun, internet veya porno bağımlılığı olan partner

Pasif, güvensiz, sorumluluk almayan partner

Bir partnerin uzun süre evden ayrılmasını gerektiren bir işin olması

Uzun süre baskı altında kalan partnerlerden herhangi birinin ekonomik ve statüsel anlamda yükselmesi

Doğum sonrası rollerle ilgili kargaşa ve karmaşanın ardından gelen duygusal ve cinsel uzaklaşmalar

Doğuma erkeğin girmesi

Fiziksel cazibe ve çekiciliğin zaman içinde kaybolması

  1. Ben’in mahremiyetine
  2. Üslup mahremiyetine
  3. Bedenin mahremiyetine dikkat edilmesi gerekir.

Gebelik: Gebelik cinselliğin bitmesi değildir. Doğumdan 1 gün önce birleşme ve vajina içine boşalma olursa doğum kolaylaşır. Orgazm olunursa anne haz yaşar ve bebek de bunu beraber yaşar. Hamilelik sırasında bebeğin duruşuna dikkat etmek önemlidir. Çünkü uyuyan bir bebek vardır. Bundan dolayı doğru pozisyonda olup uyandırılmamalıdır. Doğumla birlikte kadın hep anne rolünü üstlendiği için sınırlar tahrip ediliyor haldedir.

 Kişinin etrafında eşini veya partnerini aldatan kişilerin artması

Kalabalık aile ortamlarında eşiyle yeterince baş başa kalınamaması

Aşırı kıskançlık

Cinsel açıdan tatminsizlik

Aile çatışmalarında her halükarda ailesini tutan partner

Cimri partner

Aldatan aldatılıyor

Öz bakımına ve hijyenine yeteri kadar önem vermeyen partner

Tembel, sorumsuz partner

Cinsel yaşamlarında yeteri kadar performansı kronik olarak sergileyemeyen partner