single-img

Elçin Yarli Sağ

Uzman Klinik Psikolog

Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Lisans eğitimini (%50 başarı bursu) ile 2018 yılında gerekli çalışmaları tamamlayarak onur derecesiyle bitirmiştir. 2019 yılında başladığı Marmara Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimini sürdürürken aynı zamanda uzmanlık ünvanını almak için İstanbul Gedik Üniversitesi Klinik Psikoloji (Tezli) programında yüksek lisans programına kabul edilmiştir. İstanbul Gedik Üniversitesi Klinik Psikoloji (Tezli) programını (%40 başarı bursu) ile 2021 yılında gerekli çalışmaları tamamlayarak yüksek onur derecesiyle bitirmiştir. Uzmanlık tezini; ebeveynler arası yetişkin bağlanma stilleri ve evlilik uyumunun çocuğun benlik saygısı üzerindeki rolü üzerine yazmıştır. Lisans öğrenimi sırasında Yakaza Psikoloji’de gönüllü olarak çalışmalara başlamıştır ve lisans öğreniminin zorunlu staj görevini Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimi esnasında Maltepe Üniversitesi , SOYAÇ ve Maltepe Kaymakamlığı işbirliği ile “Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte” projesine katılmıştır. Proje kapsamında, SOYAÇ tarafından geliştirilen “bağlanma ilişkisinin tesisi yoluyla akran temelli terapötik yaklaşım” çalışma modeli ile okul terki riski olan lise öğrencileriyle çalışmalar yapmış ve öğretim elemanları tarafından düzenli süpervizyon ve eğitimlerle desteklenmiştir. 2018-2019 yılları arasında bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak öğrenciöğretmen ilişki gözlemleri, psikolojik test uygulamaları, bireysel ve aile görüşmeleri, veli seminerleri yapmıştır. Bilişsel ve Davranışçı Terapi Teori ve Beceri Eğitimi ve Cinsel Terapi Teori Eğitimi, Oyun Terapisi Eğitimi, Wisc-r Zeka Testi, Çocuk Objektif Testleri, Stanford Binet Zeka Testi, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Testi, Denver Gelişim Tarama Testi, Cog Dikkat Testi, Projektif Test, Disleksi Bataryası eğitimlerini uygulayıcı sertifikası ile tamamlamıştır. 2019 yılından bu yana bir anaokulunda yarı zamanlı psikolog olarak öğrenci-öğretmen gözlemleri, veli görüşmeleri, aile danışmanlık seminerleri, psikolojik test uygulamaları yapmaktadır. Klinik psikoloji yüksek lisans programı kapsamında eklektik yönelimli süpervizyonlar ile danışan görmüştür ve halen süpervizyon oturumlarına psikanalitik/psikodinamik ekol ile bireysel olarak devam etmektedir. Rorschach ve Projektif Testler Derneğinde Dr. Öğr. Üyesi Bengi Pirim Düşgör ile Rorschach ve TAT eğitimine 2021 yılında başlamış ve uygulama aşamasında olarak halen devam etmektedir. İstanbul Psikoloji Okulunda Otto F. Kernberg, Dr. Ülkü Gürışık, Dr. Arşaluys Kayır, Analist Dr. Wilma Scategni, Analist Dr. Maurizio Gasseau ve Dr. Pervin Sevda Bıkmaz eşliğinde iki yıl süren Uzun Süreli Psikodinamik Psikoterapi eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık sürecinden itibaren aktif olarak danışan gören Klinik Psikolog Elçin Yarli Sağ, yüz yüze ve online olarak psikodinamik / psikanalitik yönelimle 16 yaş ve üzeri kişiler ile danışmanlık seansları gerçekleştirmekte ve kendisi de psikanalitik yönelimle kendi danışma sürecine devam etmektedir.