single-img

Fatih BATTAL

Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji Lisansını 2018 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde başarı bursu ve onur derecesi ile tamamlamıştır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını 2020 yılında tamamlamıştır. Uzmanlık tezini Obsesif Kompulsif Bozukluğa yatkınlığı olan bireylerin kişilik profillerinin incelemenmesi üzerine yazmıştır.

Eğitim süreci boyunca Bezmialem Vakıf Hastanesi, Yeşilay, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesinde zorunlu ve gönüllü stajlarını tamamlamıştır.

Akademik çalışmalar olarak Duygusal öz farkındalık ölçeğinin Türkçeye çevrilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi, Duygusal Zeka, Duygusal Öz Farkındalık İlişkisi: Duygusal Zekanın,Duygusal Öz Farkındalıkla Yordanması ve Bireylerin Duygusal Farkındalık Düzeylerine Göre Kullandıkları Savunma Biçimleri ve Stresle Başa Çıkma Etkisinin İncelenmesi adlı makaleleri yayınlamış ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı adlı kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır.

Poem kurumundan Hakan Türkçapar'dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi temel, beceri ve süpervizyon eğitimini tamamlamıştır.Psikolji Akamedemesi kurumudan Bilişsel Davranışçı Terapi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Davranış Bilimleri Enstitüsünden EMDR 1. ve 2. düzey eğitimlerini almıştır.

2019 yılından beri aktif olarak danışan görmektedir. 2021-2022 yıllarında Azerbeycan Bakü projesinde hapishanedeki mahkumlarla çeşitli travmalara sahip danışanlarla çalışmıştır.